EEN PERSOONLIJKE
KIJK OP BOUWEN

Geen mens is gelijk. Iedereen heeft persoonlijke voorkeuren en een eigen gevoel voor schoonheid. Orbita Architectuur ziet het daarom als een uitdaging uw hoogstpersoonlijke ideeën te vertalen in een oorspronkelijk ontwerp. Een ontwerp dat tegemoet komt aan uw gebruikseisen en dat duidelijk uw identiteit ademt.

Zoals ieder mens anders is, moet ook ieder gebouw anders zijn. Uiteindelijk telt voor Orbita dus slechts een tevreden opdrachtgever. Wat zeker niet betekent dat de opdrachtgever in alles zijn zin krijgt. Want Johannes Dollen – het gezicht van Orbita, hanteert een eigen visie en staat voor een oorspronkelijk ontwerp. Doelstelling is altijd een absoluut unieke vertaling van wie de opdrachtgever wil zijn en hoe die het gebouw wil gebruiken, met een bescheiden handtekening van de architect.

Meer over Orbita Architectuur
JOHANNES
DOLLEN
Ook voor Galerie Tolg’art

PRIJSWINNEND
ONTWERP

Die handtekening van de architect valt ook anderen op. In het Architectuurdebat 2007 won ons ontwerp voor appartementencomplex Het Spinnewiel in de Wierdense wijk de Weuste zowel de publieksprijs als die van de vakjury. Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde waren de belangrijke criteria terwijl daarnaast ook de herkenbaarheid van de locatie en de inpassing in de omgeving van invloed waren op de beoordeling.

Bouwen voor twee bijzondere doelgroepen – licht verstandelijk gehandicapten en jongeren – vereiste specifieke randvoorwaarden. Binnen die randvoorwaarden zijn we erin geslaagd sober en ingehouden te ontwerpen met enkele in het oog springende en spannende accenten, aldus het juryrapport.

Bekijk onze woningbouw projecten

LAATSTE
NIEUWS

Orbita ontwerpt woonschuur in Wierden

De door Orbita in samenwerking met Atelier ROAD ontworpen woonschuur aan ...

Steun aan Twents dialect

Johannes Dollen is een liefhebber van het Twentse dialect, vandaar dat ...

Orbita Architectuur

Vestigingsadres
Tolgaarde 22
7642 EZ Wierden
Direct contact
T  06 1500 7247
E   dollen@orbita.nl

U kunt voor meer informatie contact
opnemen met Johannes Dollen