Orbita
Home
Onze visie
Onze werkwijze
Onze projecten
Nieuws
Ons adres
orbita: een andere kijk op bouwen
Een persoonlijke kijk op bouwen
Geen mens is gelijk. Iedereen heeft persoonlijke voorkeuren en een eigen gevoel voor schoonheid. Orbita Architectuur ziet het daarom als een uitdaging uw hoogstpersoonlijke ideeën te vertalen in een oorspronkelijk ontwerp. Een ontwerp dat tegemoet komt aan uw gebruikseisen en dat duidelijk uw identiteit ademt. Zoals ieder mens anders is, moet ook ieder gebouw anders zijn. Uiteindelijk telt voor Orbita dus slechts een tevreden opdrachtgever. Wat zeker niet betekent dat de opdrachtgever in alles zijn zin krijgt. Want Johannes Dollen – het gezicht van Orbita, hanteert een eigen visie en staat voor een oorspronkelijk ontwerp. Doelstelling is altijd een absoluut unieke vertaling van wie de opdrachtgever wil zijn en hoe die het gebouw wil gebruiken, met een bescheiden handtekening van de architect.

Prijswinnend ontwerp
Die handtekening van de architect valt ook anderen op. In het Architectuurdebat 2007 won ons ontwerp voor appartementencomplex Het Spinnewiel in de Wierdense wijk de Weuste zowel de publieksprijs als die van de vakjury. Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde waren de belangrijke criteria terwijl daarnaast ook de herkenbaarheid van de locatie en de inpassing in de omgeving van invloed waren op de beoordeling. Bouwen voor twee bijzondere doelgroepen – licht verstandelijk gehandicapten en jongeren – vereiste specifieke randvoorwaarden. Binnen die randvoorwaarden zijn we erin geslaagd sober en ingehouden te ontwerpen met enkele in het oog springende en spannende accenten, aldus het juryrapport (klik hier voor het juryrapport).

Orbita
Orbita Architectuur, Kunst & Vormgeving is de creatieve onderneming van Johannes Dollen. De onderneming kent twee geformaliseerde activiteiten: Johannes Dollen Architectuur & Bouwadvies en Galerie Tolg’Art.